Integritetspolicy

Personuppgifter

Vi på Uppson group AB (nedan Uppson) behandlar alla personuppgifter med största omsorg. I de fall du lämnar information via vår webbplats, e-post, telefon eller fysiskt möte godkänner du att vi på Uppson behandlar dina personuppgifter. Uppgifterna används för att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga service och en professionell affärsrelation.

Personuppgifter vi kan komma att samla in är namn, befattning på ditt företag eller organisation, e-postadress, telefonnummer. Uppgifter om juridiska personer omfattas inte av reglerna i dataskyddsförordningen. I de fall enskilda näringsidkare är i kontakt med oss kan vi även komma att hantera personuppgifter i form av personnummer och postadress.

 

Tillgång

Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Endast personer hos Uppson som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. Uppson har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst.

Vi på Uppson sparar dina personuppgifter så länge ni är kund hos oss. Har ni inte köpt tjänster från oss på Uppson de senaste tre åren kommer dina personuppgifter raderas. Är du en eventuell ny kund som kommer i kontakt med oss för att vi exempelvis ska kunna ge er en kostnadsfri offert sparas dina personuppgifter i upp till ett år efter senaste kommunikation, därefter raderas de. Önskar du att dina personuppgifter raderas innan denna tid är du välkommen att kontakta oss. Om lagkrav finns om längre lagringstid, t ex enligt bokföringslagen, kommer lagringstiden att förlängas för att uppfylla lagkravet.

 

Rättigheter

Uppson är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår kontakta Uppson och få veta vilka uppgifter som finns om dig. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och du har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering kan innebära att Uppson inte har möjlighet att skicka dig information i enlighet med dina önskemål. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du är missnöjd över hur Uppson behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för Uppsons personuppgiftsbehandling.

 

Ändringar

Denna policy kan komma att ändras från tid till tid. Uppdaterades senast 19 maj 2018.